حمله تروریستی در آلمان

آلمان ۱۱ مردی را که دیروز و امروز (۲۹ و ۳۰ مارس/ ۹ و ۱۰ فروردین) به ظن «برنامه‌ریزی...

پلیس آلمان احتمال می‌دهد مظنونان هوادار یا عضو داعش هستند که برای حمله تروریستی در دوسلدورف برنامه‌ریزی کرده بودند.

گفته شده بود که ینس ار.، مهاجم آلمانی مونستر با راستگرایان افراطی رابطه داشته و دو تن دیگر هنگام...

یک راننده عمداً به درون گروهی از مشتریان یک رستوران در مونستر آلمان راند و سپس خودکشی کرد. دست‌کم...