حمله تروریستی در مالی

منابع امنیتی می‌گویند که در این حادثه حداقل سه بمب در داخل مقر نیروهای نظامی منفجر شده است.