حمله موشکی به بصره

طی یک هفته دست‌کم پنج حمله مختلف به مقر کارکنان آمریکایی در عراق رخ داد. افزایش امنیت پایگاه هوایی...

به فاصله چند ساعت دومین حمله موشکی به منطقه نفت‌خیز بصره عراق انجام شد. منابع عراقی به رویترز گفته‌اند...