حميد مافی

حميد مافی- تخمین‌زده می‌شود که ايران تنها به خاطر تحريم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای‌اش بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار...