حمیدرضا عمادی

شینا شیرانی، مجری سایق شبکه پرس‌تی‌وی، از محسن عمادی مدیر این شبکه به دلیل آزار جنسی در محل کار...

شادی امین - پرخاشگری‌هایی از این جنس به خانم شینا شیرانی که مورد قضاوت زن ستیزانه جماعت وسیعی قرار...

در این مقاله به خشونت‌های جنسی‌ای که شینا شیرانی در محل کارش – پرس تی.وی – و در فضای...

محمد سرافراز، رئیس سازمان صدا و سیما و حمیدرضا عمادی، سردبیر ارشد شبکه پرس تی‌وی، به دادگاه عدالت اروپا...

قرار است روز سه‌شنبه دادگاه اروپا به شکایت رئيس سازمان صداوسيما و سردبير ارشد شبکه پرس تی‌وی ایران رسیدگی...