حمیدرضا نعیمی

 اکبر فلاح‌زاده - نمایشنامه‌ی فاوست اثر یوهان ولفگانگ فون گوته اخیراً در تهران اجرا شده است. هر چند تعداد...