حمید آقایی

حمید آقایی - سیل اخیر یک انقلاب فراگیر در عرصه جغرافیایی و محیط زیستی ایران بود، انقلابی که مانند...

چهارمین دور از "گفت‌وگوهای زمانه" به بحث بر سر روایت ۲۸ مرداد اختصاص داشت. این روایت به عنوان ایدئولوژی...