حمید احمدی

عفو بین‌الملل درباره احتمال اعدام حمید احمدی نوشته است که او از روز شنبه‌ ۹بهمن/ ۲۸ ژانویه، به یکی...

ذکریا قادری - حمید احمدی به درستی ایلات را فاقد هویت و فرهنگ متمایز و برساخته قدرتهای بزرگ و...

ذکریا قادری − بررسی ونقد اندیشه‌های سید جواد طباطبایی، حمیداحمدی و همایون کاتوزیان در باره دولت- ملت.