حمید جامی اصل

حمید جامی اصل- در ادامه بررسی بینش و منش سلبریتی‌های ایرانی به «گالری محسن» می‌رویم، به عنوان یک مظهر...

حمید جامی اصل − در ایران دروغ رواج یافته و ارزش‌های انسانی سقوط کرده. در پدیده سلبریتی‌های ایرانی هم...

حمید جامی اصل− این یادداشتی است در باره آلبوم جدید محسن نامجو: «بر چله کمان اشک. نامجو در این...