حمید رضا جلایی پور

اطلاعات سپاه پاسداران این جامعه‌شناس و فعال اصلاح‌طلب را بعد از دیدار با محمد خاتمی در سه‌راه یاسر تهران...