حمید فرازنده

حمید فرازنده- شعر احمدی، شعری ملموس، بی‌دروغ و اسطوره‌زداست. خواننده‌ی شعر او زود با آن دوستی و همدلی برقرار...

حمید فرازنده - سالروز غزل‌بانوی شعر معاصر ایران را پشت سرگذاشتیم و اکنون سالمرگش را پیش رو داریم. صدای...

حمید فرازنده- هنر برگمان در این فیلم در تعادلی است که بین تاریک‌ترین لایه‌های تحت رنج و شکنجه‌ روح...

حمید فرازنده – این نوشته حاوی تأملاتی است در باره‌ی «روزها در راه» نوشته‌ی شاهرخ مسکوب که ۲۳ فروردین...

حمید فرازنده – سال ۲۰۲۰ را به مناسبت دویست و پنجاهمین سالگرد تولد لودویگ فان بتهوون، سال بتهوون نامگذاری...

در شعر این شاعر آمریکایی منظره و معنویت در هم گره می‌خورند، طبیعت و مرگ به هم متصل می‌شوند...

چه بود آن چه ما نباید می‌گفتیم/چه کسی اکنون می‌تواند به یاد آردش-/چیزی از ناراستیِ جهان، چیزی از آن...

حمید فرازنده - برای بلوم ادبیات بیش از آنکه مقوله‌ای در خدمت فرهنگ باشد، خالص‌ترین شیوه‌ی نگاه کردن به...

حمید فرازنده – نگاهی به سیر و سرنوشت خانواده در اروپا و در ایران امروز که در آن وقایع...

چرا تو هرگز نمی‌بینی کسی درباره‌ی افکار عجیب‌ات نوشته باشد؟ یا درباره‌ی علاقه‌ات به چیزی که برای دیگران مفهوم...

حمید فرازنده - این نوشته به بررسی آرای سیاسی و اقتصادی کارل پوپر اختصاص دارد و به ویژه بر...

برج ساعت، خنجری بود که در قلب قصبه فرونشسته بود. همان سال که برج را برافراشتند، جنگ درگرفت.

نخستین اثر انگین ترکگلدی در یک جهان تمثیلی، روایتگر دوران پیامبران دروغین در جامعه‌ای زمینگیر است که خردمندانش در...

حمید فرازنده – این نوشته مقدمه‌ای کوتاه است بر زندگی و فکر مونتنی. در ادامه جستار "فلسفه ورزیدن" معرفی...

حمید فرازنده – ترجمه «سرمایه‌داری به منزله دین» اثر والتر بنیامین و متن دیگری به همین نام اثر جورجو...

حمید فرازنده - غمـخوارانِ فرهنگ و اندیشه، امروز باید در مسیرِ برپاسازیِ اینترنتِ آزاد از قیودِ تکنولوژی سیاسی فرهنگ‌ساز،...

خوانشی از: « تزهایی در باره ی فلسفه ی تاریخ» نوشته‌ی والتر بنیامین. ترجمه حمید فرازنده