حمید فراهانی

امید رضایی - خصوصی‌سازی آموزش و تبدیل شدن روزافزون آن به «کالا»، نقشی اساسی‌ در بازماندن کودکان از تحصیل...

گفت‌وگو با حمید فراهانی، کنشگر