حمید مظلومین

رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که خریداران بزرگ سکه شناسایی شده‌اند. به ادعای او، نخستین خریدار سکه جوانی...

سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده که حمید مظلومین (سلطان سکه) همراه با پسرش و ۲۷...

سلطان سکه قبلاً هم دستگیر شده، شش سال قبل و با وساطت بانک مرکزی بیرون آمده. حراست بانک مرکزی...