حمید پرنیان

جفری ویکس – مدارای اصیل و بنیادی، که مبتنی است بر تاییدِ کاملِ تفاوت‌های انسانی، هم‌چنان موهبتی گران‌بها است...

جفری ویکس – آزادی‌های جنسی‌ای که سکولاریزاسیون و علم ممکن ساخته‌اند، فرصت‌ها و امکان‌های جدیدی عرضه می‌کند.

جفری ویکس – سکسوآلیته ؛ یک خطِ مقدم برای سیاستِ معاصر بوده است. گویی بسیاری از مبارزات برای آینده‌ی...

جفری ویکس – امتیازِ به‌کارگیریِ «تنوع» در این است که مسائل مهم و گشوده‌ای را وارد مباحث و مذاکرات...

جفری ویکس – ما در سده‌ی بیست و یک ظاهرا مداراگرتر هستیم، اما خیلی‌ها این را مسلم می‌دانند که...

جفری ویکس – ابداع هویت‌ها مرزبندی‌ها را تغییر می‌دهند و مقوله‌ها را مخدوش می‌کنند و سوژگانی‌های مختلفی را به...

جفری ویکس – همین‌که شیوه‌ی زندگی همجنس‌گرایانه جنبه‌ی عمومی پیدا کرد و دارای اعتماد به نفس شد، دیگر مطالبات...

جفری ویکس – برای فروید، «انحراف» یک معنای دقیق و تکنیکی داشت؛ انحراف جنبه‌ای از زندگی همه‌ی ما است...

جفری ویکس – زبان انحراف همیشه باری شدیدا اخلاقی داشته و به معنای دورشدن از حق و درستی است،...

جفری ویکس – امر سکسوآل تبدیل به عرصه‌ای شده است که جنگ‌های مختلفی در آن صورت می‌گیرد تا امر...

جفری ویکس – «پیکر یا بدن همان تقدیر ما است.» مهم‌ترین و بزرگ‌ترین اعتراضی که به نظریه‌های فروید می‌شود...

هشدار نانسی فریزر: فمینیسم در خدمت سرمایه‌داری نئولیبرال قرار گرفته است. آیا چنین است؟ نظر شما چیست؟

جفری ویکس – انسان‌های مذکر٬ با مردشدن‌شان٬ جایگاه‌هایی را در روابط قدرت تصاحب می‌کنند که این جایگاه‌ها توانایی تعریف‌کردن...

جفری ویکس – دفاعِ دوآتشه از جبرگراییِ زیست‌‌‌‌‌‌‌شناختی عموما سه گونه استدلال دارد که هر سه سرشار از مشکل...

جفری ویکس – چیزی که رابطه‌‌‌‌‌‌‌ی جنسیت را خاص می‌‌‌‌‌‌‌سازد این است که تفاوت‌‌‌‌‌‌‌های مشخصی را چنان بنیادین می‌‌‌‌‌‌‌داند...

جفری ویکس – در اینجا می‌خواهم به سه بُردارِ قدرت نگاهی بیاندازم، به طبقه، جنسیت، نژاد.

جفری ویکس − همه‌ی جوامع سعی در سازمان‌دادن زیستِ اروتیک دارند. با این حال، فقط برخی از این جوامع...

نوآم چامسکی، منتقد نامدار سیاست‌های واشنگتن، در گفت‌وگو با شبکه "دمکراسی ناو" دیدگاه‌های خود در باره رویکردهای آمریکا در...

جفری ویکس – نظامِ خانوادگی، سازمان اقتصادی−اجتماعی، تنظیمِ اجتماعی، مداخله‌های سیاسی، و رشد «فرهنگ‌های مقاومت» حوزه‌های سازمان اجتماعی سکسوآلیته...

جفری ویکس − بررسی «ساختار اجتماعی» سکسوالیته بررسی شیوه‌های شکل‌گیری سکسوالیته‌ها و الگوهای جنسی در طول تاریخ است.