حمید پرنیان

متیو الن − آیا نحوه‌ی بیانِ ادعاها در قالب و شیوه‌ی ساختارِ تحلیلی و در زبانِ طبیعی متفاوت است؟...

متیو الن − اگر بخواهیم با کمکِ ادعاها نظرمان را توضیح دهیم یا به بحث بگذاریم، باید ادعاها را...

متیو الن − وقتی دانستیم که ادعاها چیستند و چه ویژگی‌هایی دارند، بهتر می‌توانیم آنها را در استدلال‌مان به‌عنوانِ...

متیو الن − استدلال یک مهارت است. مهارت را می‌توان از طریق تمرین پیشرفت و بهبود داد. کتاب «تفکرِ...

متیو الن − استدلال راهی است برای به کار بستنِ واژه‌ها و گزاره‌ها. زبان به ما اجازه می‌دهد تا...

متیو الن − منظور ما از متفکرِ هوشمند آن نیست که آدمِ متفاوتی شویم، بل باید مهارت‌هایی را که...

نویسنده کتاب: لارن استارکی مترجم: