حمید دباشی

حمید دباشی در حاشیه اجرای اپرای «توران‌دخت» در آمستردام درباره فرهنگ فارسی بر صحنه جهانی سخنرانی کرد. گفت‌و‌گوی زمانه...

میثم بادامچی − مدعای اصلی دباشی در استعماری خواندن فلسفه اروپایی آن است که این نوع فلسفه ورزی قدرت...