به برنامه‌های رادیو زمانه گوش بدهید

حوادث ناشی از کار

با این که کارگران ساختمانی به دلیل شرایط کارشان بیشتر در معرض بیماری و از کارافتادگی قرار دارند اما...

سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی، کمبود اکسیژن به دلیل فراهم نشدن ایمنی کار برای کارگران از سوی...

سقوط یک دستگاه لودر در معدن شن شهرستان بردسکن جان یک کارگر این معدن را گرفت. همچنین در حادثه‌ای...

معاون روابط کار وزارتخانه کار و تأمین اجتماعی گزارش داد که علاوه بر این ۱۴۰۰ کارگر، آمار مرگ‌های ناشی...

منصور فیروزبخت، مدیرکل پزشکی قانونی