حوادث کاری در ايران

سه روز پس از کشته‌شدن دو کارگر در عمليات عمرانی ساخت خط هفت متروی تهران و سکوت مسئولان مرتبط،...

محمود خدادوست، رئیس مرکز تحقیقات

دفتر آمار و محاسبات اقتصادی

حوادث ناشی از کار در

در پی دو حادثه کاری،

سازمان پزشکی قانونی ايران اعلام کرد ميزان حوادث ناشی از کار در اين کشور در هفت ماه نخست سال...