حوثی های یمن

سخنگوی شیعیان حوثی، گروه مورد حمایت ایران در جنگ یمن، گفته است که اگر «تجاوز و محاصره» یمن ادامه...