حکم اعدام محمدعلی طاهری

محمدعلی طاهری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام «فساد فی الارض» به پنج سال حبس محکوم شده. وکیل...

قرار دو سال حبس موقت محمدعلی طاهری روز چهارشنبه ۱۸ بهمن به پایان می‌رسد. با وجود این هنوز مشخص...

محمود علیزاده ‌طباطبایی، وکیل‌مدافع محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه از تعیین شعبه هم‌عرض برای رسیدگی به پرونده موکلش خبر...

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه از نقض حکم اعدام او خبر داد.

وکیل مدافع محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، می‌گوید دیوان عالی کشور موکلش را احضار کرده و با او گفت‌وگو...