حکم خامنه ای در مورد ریاست دانشگاه آزاد

نوریان در مراسم معارفه‌ خود گفت اعتقاد دارد دانشگاه آزاد باید نقش قابل توجهی در علم و آموزش داشته...

در هیچ‌کدام از بندهای اساسنامه دانشگاه آزاد انتخاب رئیس هیأت مؤسس دانشگاه به رهبر جمهوری اسلامی واگذار نشده، اما...