حکم شلاق در برابر دیدگان مردم

دادگستری هرمزگان حکم شلاق مرد جوانی را که به اتهام «نشر اکاذيب مبنی بر حضور خفاش شب در بندرعباس»...