حیات حسنی

ابراهیم فیاض درباره ارتباط مستقیم چندهمسری با افزایش آمار تن‌فروشی در قم گفته بود کاخ سفید را حسینیه نکردیم...

علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی از چندهمسری دفاع کرد اما ترویج آن را جایز ندانست. مطهری در...

تبلیغات موسسه حیات حسنی که با کمک طلبه‌های قم قصد دارد چند همسری را ترویج دهد، واکنش‌های منفی مردم...