حیات وحش ایران

مرال قرمز که به زبان بومی به گاو وحشی مشهور است، از بزرگترین انواع گوزن محسوب می‌شود.

از آغاز سال ۱۳۹۸ تاکنون هفت راس گوساله گوزن زرد ایرانی در پناهگاه حیات وحش دشت‌ناز ساری متولد شده‌اند.

در نیم قرن اخیر بیش از ۹۵درصد جمعیت جانوری ایران از بین رفته و اکنون وضعیت حیات وحش بسیار...