خارجی ها

ونداد زمانی - اریک رو به مردی که شبیه ایرانی‌ها بود ولی حرکات و رفتار و لهجه هندی‌ها...

تمامی حقوق برای رادیو زمانه محفوظ است. ۲۰۰۶-۲۰۲۰