خامنه ای و مذاکره با آمریکا

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه ۵ تیر در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه بر عدم مذاکره...

خامنه‌ای شاید با «ممنوع کردن مذاکره» فعلاً از نوشیدن جام زهر طفره رفته است؛ اما آنچه با عدم مذاکره...

رهبر جمهوری اسلامی در دیدار فرماندهان سپاه همجنسگرایی را مخالفت مصلحت بشر خواند و مذاکره با آمریکا را برای...