خانقین

رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح ایران می‌گوید کودتای ترکیه تهدیدی از نظر نظامی برای ما نداشت اما اقداماتی...