خانه دایی جان ناپلئون

قائم مقام شهردار منطقه ۱۲ تهران از توقف تخريب بخشی از خانه تاريخی اتحاديه (دايی جان ناپلئون) خبر داد.