خانه قاجاری حلی‌ساز

به دنبال اجرای پروژه توسعه حرم شاهچراغ، بخش‌های تخريب شده اين خانه قاجاری که در سال ۸۲ در فهرست...