خانه موسيقی

داریوش پیرنیاکان، نوازنده تار و سه‌تار، استاد دانشگاه و پژوهشگر موسیقی، از سمت دبیری و سخنگویی خانه موسیقی استعفا...

ساختمان شماره دو خانه موسیقی که پیش از این یک بار از سوی شهرداری منطقه ۱۱ تهران پلمپ شده...

جشن سيزدهمين سال تأسيس خانه موسيقی که قرار بود با حضور محمدرضا شجريان، هنرمند سرشناس موسيقی اصيل ايرانی در...

به گفته مديرعامل خانه موسيقی، با بازگشت محمدرضا شجريان، هنرمند سرشناس موسيقی اصيل ايرانی به ايران، وی به شورای...

ساختمان شماره دو خانه موسيقی از سوی شهرداری منطقه ١١ تهران تعطيل شد.


به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)...