خانه موسيقی ايران

داریوش پیرنیاکان، نوازنده تار و سه‌تار و عضو پیشین خانه موسیقی ایران، از سخنان علی جنتی، وزیر ارشاد و...

علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران گفت اظهارنظر درباره تک‌خوانی زنان در موسيقی ايرانی آزاد است.

ساختمان شماره دو خانه موسیقی که پیش از این یک بار از سوی شهرداری منطقه ۱۱ تهران پلمپ شده...

ساختمان شماره دو خانه موسيقی از سوی شهرداری منطقه ١١ تهران تعطيل شد.


به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)...