خانواده اعضای داعش

اتهامی متوجه زنان و کودکان اعضای داعش نیست. بسیاری از آنها اهل آسیای مرکزی، روسیه و ترکیه‌اند، اما افرادی...