خانواده بن لادن

شاهزاده محمد بن نواف بن عبدالعزيز، سفير عربستان سعودی در بريتانيا در صفحه رسمی توئيتر سفارت عربستان با خانواده...