خاوری

حمید مافی - گرچه پرونده اختلاس بزرگ با اعدام مه‌آفرید خسروی مختومه شد و خاوری هم به ایران بازنگشت...

شاید افشای زوایای پنهان پرونده اختلاس بزرگ سال‌ها طول بکشد اما می‎توان اعدام متهم ردیف اول آن را پایان...

حمید مافی- با وجودی که در پرونده اختلاس بزرگ، پای بسیاری مقامات به بازجویی و محاکم قضایی کشیده...