خبرنامه کارگری

موضوع‌‌های عمده: کرونا جان کارگران را می‌گیرد، کرونا و بیکاری، اعتراضات کارگری، نیشکر هفت‌تپه: اعتراض تا لغو خصوصی‌سازی، پرستاران:...

موضوع‌‌های عمده: سرکوب مزدی؛ کرونا: فقر زندگی کارگران بیکار شده را تهدید می‌کند؛ کرونا: کار در شرایط ناامن؛ کرونا:...

به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر: انتشار دومین گزارش سالانه کارگری زمانه

پادکست گزارش سالانه کارگری زمانه: اعتراضات و مسائل عمده کارگری در ایران در یک سال گذشته

موضوع‌‌های عمده: اعتراضات کارگری، وضع در نیشکر هفت‌تپه و هپکو، کارگران شهرداری مریوان، تداوم اخراج و بیکار‌سازی، گسترش شکاف...

موضوع‌های عمده: شوک بنزین، تداوم اعتصاب در نیشکر هفت‌تپه و آذرآب، اعتصاب ۲۰ روزه کارگران دهکده تفریحی زاینده‌رود چادگان،...

موضوع‌های عمده: سرکوب فعالان کارگری، شلاق و حبس برای کشاورزان معترض، اما اعتراض و مبارزه ادامه دارد: تظاهرات معلمان...

خبرنامه کارگری شماره ۷ (خرداد و تیر ۱۳۹۸ / ژوئن و ژوئیه ۲۰۱۹)

از اول مه مه پارسال تا اول ماه مه امسال. گزارش سالانه زمانه در مورد رنج و مقاومت کارگران...

این گزارشی است که به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر، فراهم شده است. خیزش‌های کارگری، سرکوب فعالان، وضعیت...

گزارشی درباره مجموعه خبری روزانه "#اعتراضات" و همچنین خبرنامه و صفحه کارگری زمانه.