خبرنگار

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، از سوریه و پاکستان به عنوان خطرناک‌ترین و مرگبارترین کشورها برای اهالی رسانه نام برده است.

خبرنگاران آبادانی با امضای طوماری