خبرگان

خبرگزاری فارس ذوق زدگی از نتیجه انتخابات در تهران را بی‌ارزش و "توهم پیروزی" خواند و یادآوری...

عکس‌های این گزارش آخرین تبلیغات انتخاباتی در شهرهای بوشهر و اهر را نشان می‌دهد.

اکبر گنجی- نگرانی اصلی خامنه‌ای و محافظه‌کاران مجلس خبرگان بعدی است. بارها ادعا کرده‌اند که هاشمی به دنبال دستیابی...

بلاتکیلفی در کرسی ریاست خبرگان بی‌سابقه است. بعد از درگذشت آیت‌الله مشکینی کرسی او در کمتر از یک ماه...

چگونگی رهبری پس از خامنه‌ای، موضوع مهمی است اما بحثی علنی در باره‌ آن وجود ندارد. رهبری شورایی و...