خبرگزاری کار ایران

خبرنگاران اخراجی خبرگزاری کار ایران (ایلنا) می‌گویند پس از روی کار آمدن مدیریت جدید در دولت فعلی، اعمال...

اخراج دسته‌ جمعی خبرنگاران بخش کارگری ایلنا در حالی صورت می‌گیرد که این خبرگزاری بارها درباره اخراج کارگران،...

در میزگرد بررسی دلایل وقوع خودکشی و راهکارهای پیشگیری از آن به مناسبت دهم سپتامبر «روز جهانی خودکشی»، نرخ...

یکی از خبرنگاران خبرگزاری کار