خدمات درمانی

گرانی و کاهش سطح واقعی دستمزدها سهم سلامت در سبد هزینه خانوار و مراجعه به پزشک را کاهش داده‌است.

وضعیت نامناسب بیمارستان‌ها و کمبود تجهیزات پزشکی در ایران، به خصوص پس از موج گسترده تحریم‌های بین‌المللی علیه این...

به گفته حسن هاشمی وزیر بهداشت، تا به امروز حدود سه هزار پزشک متخصص برای فعالیت در مناطق محروم...

به گفته عیسی موسوی‌نسب مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران، حدود ۵۷۰ هزار تبعه غیرمجاز افغان در استان...

یک دختر ۹ ساله به

مریم تهرانی حکاک - آیا جان و سلامتی انسان‌ها را می‌توان به عنوان یک "کالا" در بازار عرضه کرد؟...