خرس های قطبی

در صورت ادامه روند فعلی انتشار گازهای گلخانه‌ای، خرس‌های قطبی در آینده‌ای نزدیک، سال ۲۰۴۰، با مشکل تولیدمثل مواجه...

سازمان ملل در کیتو، پایتخت اکوادور نشستی برگزار می‌کند برای حفاظت از حیواناتی مانند خرس‌های قطبی، نهنگ‌ها و پرندگان...