خروج آمریکا از سازمان بهداشت جهانی

دونالد ترامپ می‌گوید سازمان بهداشت جهانی «تحت نفوذ کامل چین» است.