خرید خدمت سربازی

سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح ایرلن از پایان اجرای طرح جریمه ریالی...

مشمولانی با غیبت بیش از هشت سال، درحالی می‌توانند خدمت سربازی‌شان را بخرند که گفته می‌شود تعداد مشمولان خدمت...

مشمولانی که بیش از ۸ سال غیبت داشته‌اند در سال ۹۴ با پرداخت جریمه‌ای بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون...