خرید سربازی

سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح ایرلن از پایان اجرای طرح جریمه ریالی...

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی می‌گوید سربازانی که خدمت نکرده‌اند مستحق دریافت یارانه نیستند. به تاکید او دولت...