خرید شب عید

وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات ۱۰۰ هزار تن پرتقال را صادر کرده بود اما یک شرکت دامداری موفق شده...

حمید رضایی- کمتر از یک ماه تا آغاز سال جدید مانده است و برای آن عده از مردم که...

محمود حجتی ۷‌هزار تومان را برای یک کیلو مرغ قیمت مناسبی دانسته و گفته که زمان روی کار آمدم...

پارسا محمدی − به دخترهایش می‌گوید یک دقیقه بروید آن طرف می‌خواهم با این آقا حرف خصوصی بزنم....