خرید و فروش رای

مساله تامین منابع مالی نامزدهای انتخابات در ایران شفاف نیست و همواره این سوال برای افکار عمومی مطرح است...

در هر دوره انتخابات مجلس در ایران، ادعاهای زیادی در مورد فساد و تقلب مطرح می‌شود: زد و بندهای...

سخنگوی شورای نگهبان گفت که «ثبت نام رأی دهندگان» و «الکترونیکی کردن انتخابات» از جمله راهکارهای «بازدارنده» خرید...