خسرو بشارت

شهرام موصلچی- زمانه در این گزارش به مناسبت دهم اکتبر/ ١٩ مهر "روز جهانی مبارزه با اعدام" برای بررسی...

انور خضری، کامران شیخه و خسرو بشارت، سه زندانی سنی مذهبی هستند که برای برگزاری دادگاه از زندان رجایی...

دست‌کم هشت شهروند اهل سنت در مهاباد و بوکان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. این بازداشت‌ها همزمان...