خسرو خوبان

بهروز شیدا - خسرو خوبان نوشته رضا دانشور حکایتِ سفرِ سایه‌ی مانای اسطور‌ها به روزگار ماست؛ حضور صدای سنگین...

رضا دانشور در مهم‌ترین آثارش «واقعیتی هولناک از پیامدهای شکست نهضت ملی ایران» در سال‌های ۱۳۳۰ و ادامه زندگی...