خشونت به دراویش گنابادی

سازمان عفو بین‌الملل با هشدار نسبت به وضعیت وخیم ۹ درویش زندانی که دست به اعتصاب غذا زده‌اند از...

گروهی از دروایش که در پی تجمع اعتراضی در مقابل دادستانی تهران بازداشت شده بودند، روز یکشنبه ۳۰ شهریور...

در جریان حمله نیروهای امنیتی و انتظامی

يک درویش گنابادی می‌گوید به‌دلیل عقیدتی شغل خود را از دست داده است. فعالان حقوق دراویش گنابادی می‌گویند برخورد...

درگیری نیروهای امنیتی با دراویش

صالح مرادی و کسری نوری،

گزارش‌های رسیده از زندان اوین حاکی از آن است که  حمیدرضا مرادی، از دراویش گنابادی که در بند امنیتی...