خشونت ساختاری و قانونی علیه زنان در ایران

به مناسبت روز جهانی خشونت علیه زنان حرف از تدوین پیش‌نویس لایحه امنیت زنان به میان آمده است. این...