خشونت خانوادگی

تحلیل محتوای روایت‌های رسیده به کارزار منع خشونت خانوادگی

پرونده سودابه صفروا، دختر دوازده ساله تاجیک که توسط عمه‌اش آزار جسمی دیده بود به کمک انتشار در شبکه‌های...